ОПРАЦЮВÁННЯ ПАРАЛÉЛЬНЕ

рос. паралельная обработка англ. concurrent processing здатність комп’ютера виконувати кілька програм або завдань одночасно.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.037095917 M: 1 D: 1