ОПРАЦЮВÁННЯ ПАКÉТНЕ

рос. пакетная обработка англ. batch processing опрацювання комп’ютерних даних групами для подальшого зберігання у пам’яті комп’ютера у вигляді окремих випусків пакетів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.026611324 M: 1 D: 1