ОПРАЦЮВÁННЯ ЕЛЕКРÓННЕ

рос. обработка электронная англ. electronic data processing опрацювання даних за допомогою електронних систем.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.035308269 M: 1 D: 1