ОПРАЦЮВÁННЯ ЕЛЕКРÓННЕ

рос. обработка электронная англ. electronic data processing опрацювання даних за допомогою електронних систем.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ОПРАЦЮВÁННЯ ПАКÉТНЕ →← ОПРАЦЮВÁННЯ

T: 0.103018982 M: 3 D: 3