ОПРАЦЮВÁННЯ

рос. обработка англ. processing дія за значенням опрацювати. Глибоке вивчення чого-небудь, докладне ознайомлення з чимось, ретельна підготовка. опрацювáння елекрóнне опрацювáння пакéтне опрацювáння паралéльне

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ОПРАЦЮВÁННЯ ЕЛЕКРÓННЕ →← ОПЕРÁЦІЯ

T: 0.109450756 M: 3 D: 3