ОПРАЦЮВÁННЯ

рос. обработка англ. processing дія за значенням опрацювати. Глибоке вивчення чого-небудь, докладне ознайомлення з чимось, ретельна підготовка. опрацювáння елекрóнне опрацювáння пакéтне опрацювáння паралéльне

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.039969106 M: 1 D: 1