АБОНÉНТ

рос. абонент англ. user особа група осіб, організація, яка має право на користування послугами обчислювальної системи. абонéнт активний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

АБОНÉНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ →← ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА СИСТÉМА

T: 0.117795929 M: 3 D: 3