ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА СИСТÉМА

= систéма інформацíйно-пошукóва

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.025235779 M: 1 D: 1