МУЛЬТИПРОГРАМУВÁННЯ

рос. мультипрограммирование англ. multiprogramming властивість комп’ютера підтримувати дві чи більше програм одночасно.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

НАБÍР ДÁНИХ →← МУЛЬТИМÉДІА

T: 0.089060145 M: 3 D: 3