МУЛЬТИМÉДІА

рос. мультимедиа англ. multimedia технологія подання інформації в комп’ютерних системах, яка поєднує різні форми: текстову, графічну, звукову, анімаційну, відеоінформацію.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МУЛЬТИПРОГРАМУВÁННЯ →← МОНІТÓР

T: 0.107759503 M: 3 D: 3