МÓДУЛЬ

рос. модуль англ. module одиниця програмного забезпечення. мóдуль завантáжувальний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓДУЛЬ ЗАВАНТÁЖУВАЛЬНИЙ →← МÓВА ШТÝЧНА

T: 0.129836657 M: 3 D: 3