МÓДУЛЬ

рос. модуль англ. module одиниця програмного забезпечення. мóдуль завантáжувальний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓДУЛЬ ЗАВАНТÁЖУВАЛЬНИЙ →← МÓВА ШТÝЧНА

T: 0.125275254 M: 3 D: 3