МÓВА ПРОГРАМУВÁННЯ

рос. язык программирования англ. programming language штучна мова написання програм для комп’ютера.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓВА ШТÝЧНА →← МÓВА МОДЕЛЮВÁННЯ

T: 0.123819208 M: 3 D: 3