ІНФОРМÁЦІЯ

рос. информация англ. іnformation 1. Нові відомості, які дають можливість поліпшити процеси, пов’язані з перетворенням речовини, енергії та самої інформації. 2.  Нові відомості, прийняті, зрозумілі й оцінені користувачем як корисні. 3.  Нові відомості, які розширюють запас знань користувача. інформáція непотрíбна в пáм’яті

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ІНФОРМÁЦІЯ НЕПОТРÍБНА В ПÁМ’ЯТІ →← ІНФОРМÁТИКА

T: 0.161072806 M: 3 D: 3