МÓВА КЕРУВÁННЯ ДÁНИМИ

рос. язык управления данными англ. data manipulation language, DML, data base control language, DBCL непроцедурна мова, яка дозволяє задавати функції введення та коректування даних, реорганізації та переміщення файлів даних тощо.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓВА МАШИННА →← МÓВА З БЛÓКОВОЮ СТРУКТÝРОЮ

T: 0.123102742 M: 3 D: 3