МÓВА АЛГОРИТМÍЧНА АЛГОРИТМОВА

рос. алгоритмический язык англ. algorithmic language штучна мова, призначена для алгоритмів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓВА З БЛÓКОВОЮ СТРУКТÝРОЮ →← МÓВА ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА

T: 0.111673167 M: 3 D: 3