МÓВА ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА

рос. информационно-поисковый язык англ. information retrieval language у документальних інформаційно-пошукових системах мова, призначена для формалізованого описання змісту документів, які повинні зберігатися в системі, а також для складання запитів до системи на пошук і видавання документів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓВА АЛГОРИТМÍЧНА АЛГОРИТМОВА →← МÓВА

T: 0.117686701 M: 3 D: 3