МÓВА

рос. язык англ. language набір символів, угод і правил, які використовують з метою подання інформації. мóва штýчна мóва програмувáння мóва моделювáння мóва машинна мóва керувáння дáними мóва інформацíйно-пошукóва мóва з блóковою структýрою мóва алгоритмíчна алгоритмова

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓВА ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА →← МÁКРОС

T: 0.191413653 M: 3 D: 3