МÁКРОС

рос. макрос англ. macros програма, що вмонтовується в електронні документи файли і призначена для автоматизації громіздких і часто виконуваних операцій. Для її написання використовують мови програмування, наприклад VBA.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

МÓВА →← ЛІНГВÍСТИКА КОМП’ЮТЕРНА

T: 0.109298653 M: 3 D: 3