КОРИСТУВÁЧ

рос. пользователь, потребитель англ. user, subscriber особа, яка користується послугами обчислювальної техніки для отримання інформації чи розв’язання різних завдань.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КОРТÉЖ →← КОНФІГУРÁЦІЯ

T: 0.116007882 M: 3 D: 3