КОНТРÓЛЕР

рос. контрóллер англ. сontroller спеціалізований процесор або пристрій, призначений для керування зовнішніми пристроями, накопичувачами, дисплеями, принтерами.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КОНФІГУРÁЦІЯ →← КОМУТÁТОР

T: 0.107614569 M: 3 D: 3