КОМУНІКÁЦІЯ

рос. коммуникация англ. communication обмін інформацією, передавання інформації.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КОМУТÁТОР →← КОМП’ЮТЕР ПЕРСОНÁЛЬНИЙ

T: 0.108924104 M: 3 D: 3