КОМП’ЮТЕР ПЕРСОНÁЛЬНИЙ

рос. персональная ЭВМ англ. personal computer настільний мікрокомп’ютер, що має експлуатаційні характеристики побутового приладу й універсальні функційні можливості.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КОМУНІКÁЦІЯ →← КОМП’ЮТЕР

T: 0.118977475 M: 3 D: 3