КОМПÁКТДИСК

рос. компакт-диск англ. сompact disk диск для тривалого зберігання інформації, де запис проводять за допомогою лазерного променя, а для читання запису використовують оптичні прилади. Як правило, допускає одноразовий запис і багатократне читання.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КОМПІЛЯЦІЯ →← КОМÍРКА

T: 0.121263178 M: 3 D: 3