КЛАВІАТÝРА

рос. клавиатура англ. keyboard пристрій, що складається із сукупності розташованих у певному порядку клавіш кнопок з літерами, які використовують для введення і редагування даних, а також для керування виконанням операцій.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КНÓПКА →← КЛІЄНТСÉРВЕР

T: 0.103768 M: 3 D: 3