ІНТЕРФÉЙС КОРИСТУВАЧÁ

рос. интерфейс пользователя, пользовательский интерфейс англ. user interface 1. Комплекс програмних засобів, які забезпечують взаємодію користувача із системою. 2. Засоби зв’язку між користувачем і системою.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ІНТРАНÉТ →← ІНТЕРФÉЙС ЗÓВНІШНІЙ

T: 0.145550322 M: 3 D: 3