КАНÁЛ ЗВ’ЯЗКÝ

рос. канал связи англ. communication channel 1. Сукупність технічних засобів і фізичних середовищ, призначених для передавання інформації від відправника до одержувача. 2.  Смуга частот, яка виділяється у даній системі зв’язку для передавання сигналів від одного джерела.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КАТАЛÓГ →← КАНÁЛ ВИДІЛЕНИЙ

T: 0.117823223 M: 3 D: 3