ІНТЕРФÉЙС ЗÓВНІШНІЙ

рос. внешний интерфейс англ. front-end interface засоби і правила взаємодії підсистеми із зовнішніми об’єктами на відміну від її взаємодії з іншими об’єктами системи.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ІНТЕРФÉЙС КОРИСТУВАЧÁ →← ІНТЕРФÉЙС ВНÝТРІШНІЙ

T: 0.13619474 M: 3 D: 3