КÓД

рос. код англ. сode система символів для представлення різноманітних типів даних або команд у комп’ютерній системі. кóд режиму робóти функціонáльний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

КÓД РЕЖИМУ РОБÓТИ ФУНКЦІОНÁЛЬНИЙ →← КÉШПÁМ’ЯТЬ

T: 0.116526446 M: 3 D: 3