КÁРТА МЕРÉЖЕВА

рос. карта сетевая англ. network card додаткова плата для комп’ютера, призначена для включення його в локальну мережу комп’ютерів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.042468356 M: 1 D: 1