З’ЄДНАННЯ КОМУТÓВАНЕ

рос. соединение коммутируемое англ. dialup IP dialup acces підключення комп’ютера в Інтернет, що здійснюється через канал зв’язку на певний час, потрібний абонентові. Традиційно передбачає тимчасове використання звичайних телефонних ліній для підключення до мережі.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

З’ЄДНАННЯ НЕКОМУТÓВАНЕ →← ЗЧИТУВАННЯ

T: 0.112390978 M: 3 D: 3