ЗЧИТУВАННЯ

рос. считывание англ. read-out 1. Процес сприймання даних у комп’ютері або його частині та передання їх до зовнішнього носія пам’яті чи до друкуючого пристрою. 2.  Відображення на дисплеї як правило, висвітлюється на панелі керування відомостей про стан комп’ютера.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

З’ЄДНАННЯ КОМУТÓВАНЕ →← ЗНÁК КЕРУВÁННЯ

T: 0.113162997 M: 3 D: 3