ЗНÁК КЕРУВÁННЯ

рос. знак управления англ. control character символ, що стимулює виконання певної комп’ютерної операції.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗЧИТУВАННЯ →← ЗДÁТНІСТЬ РОЗДÍЛЬНА

T: 0.119706222 M: 3 D: 3