ЗДÁТНІСТЬ ПРОПУСКНÁ

рос. пропускная способность англ. capacity здатність системи виконувати пропускати через себе за визначений час певну кількість завдань інформації. Найчастіше мається на увазі пропускна здатність каналу зв’язку.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗДÁТНІСТЬ РОЗДÍЛЬНА →← ЗДÁТНІСТЬ

T: 0.101168486 M: 3 D: 3