ІНТЕРФÉЙС ВНÝТРІШНІЙ

рос. внутренний интерфейс англ. back-end interface інтерфейс із внутрішнім компонентом системи наприклад, комунікаційного процесора з головним комп’ютером, комп’ютера зі спецпроцесором.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.048070969 M: 1 D: 1