ІНТЕРФÉЙС ВНÝТРІШНІЙ

рос. внутренний интерфейс англ. back-end interface інтерфейс із внутрішнім компонентом системи наприклад, комунікаційного процесора з головним комп’ютером, комп’ютера зі спецпроцесором.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ІНТЕРФÉЙС ЗÓВНІШНІЙ →← ІНТЕРФÉЙС

T: 0.137881045 M: 3 D: 3