ЗАВИСÁННЯ ПРОГРÁМИ

рос. зависание программы англ. program hang-up непередбачена зупинка виконання програми.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗАЛÉЖНІСТЬ →← ЗАВИСÁННЯ

T: 0.110314176 M: 3 D: 3