ЗАВАНТÁЖЕННЯ

рос. загрузка англ. load пересилання даних з носія даних до основної пам’яті або з основної у регістрову з метою безпосереднього використання їх в операціях процесора. завантáження прогрáми

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.033425517 M: 1 D: 1