ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СТАНДÁРТНЕ

рос. стандартное программное обеспечение англ. bundled software програмне забезпечення, яке постачається разом з комп’ютером без додаткової оплати.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.035799472 M: 1 D: 1