ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СТАНДÁРТНЕ

рос. стандартное программное обеспечение англ. bundled software програмне забезпечення, яке постачається разом з комп’ютером без додаткової оплати.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗАВАНТÁЖЕННЯ →← ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СИСТÉМНЕ

T: 0.121635749 M: 3 D: 3