ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СИСТÉМНЕ

рос. системное программное обеспечение англ. system software програмне забезпечення, призначене для експлуатації і технічного обслуговування комп’ютера, організації обчислювальних робіт, автоматизації розроблення використовуваних програм.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.049912558 M: 1 D: 1