ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ НАВЧÁЛЬНИХ СИСТÉМ

рос. программное обеспечение учебных систем англ. сourseware комп’ютерне програмне забезпечення для використання у навчальному процесі.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.056460737 M: 1 D: 1