ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ НАВЧÁЛЬНИХ СИСТÉМ

рос. программное обеспечение учебных систем англ. сourseware комп’ютерне програмне забезпечення для використання у навчальному процесі.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СИСТÉМНЕ →← ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ

T: 0.120950167 M: 3 D: 3