ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ

рос. программное обеспечение англ. software сукупність програм системи опрацювання інформації й програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ НАВЧÁЛЬНИХ СИСТÉМ →← ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ

T: 0.108858709 M: 3 D: 3