ІНТЕРФÉЙС

рос. интерфейс англ. іnterface 1. Сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв комп’ютера. 2.  Частина програмного забезпечення для реалізації діалогу користувача з прикладною програмою. інтерфéйс користувачá інтерфéйс зóвнішній інтерфéйс внýтрішній

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.038394793 M: 1 D: 1