ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ

рос. обеспечение англ. maintenance, support 1. Матеріальні засоби до існування. 2.  Сукупність математичних, програмних, мікропрограмних, апаратурних засобів та організаційних заходів, спрямованих на автоматичне оброблення даних за допомогою цифрових обчислювальних машин і пристроїв. забезпéчення прогрáмне забезпéчення прогрáмне навчáльних систéм забезпéчення систéмне забезпéчення стандáртне

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ →← ЗÁПИТ

T: 0.142975032 M: 3 D: 3