ЕЛЕМÉНТ ЗАПАМ’ЯТÓВУВАННЯ

рос. запоминающий элемент англ. storage element частина запам’ятовувача, призначена для зберігання найменшої одиниці даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЕЛЕМÉНТ ПРОГРÁМИ →← ЕЛЕМÉНТ ДÁНИХ

T: 0.141565236 M: 3 D: 3