ЕЛЕМÉНТ ДÁНИХ

рос. элемент данных англ. data element одиниця даних, яку в певній ситуації вважають неподільною.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.065822482 M: 1 D: 1