ЕЛЕМÉНТ

рос. элемент англ. element 1. Динамічний об’єкт модельованого процесу. 2.  Неподільна одиниця множини. eлемéнт дáних eлемéнт запам’ятóвування eлемéнт прогрáми

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЕЛЕМÉНТ ДÁНИХ →← ЕЛЕКТРÓННИЙ

T: 0.118417482 M: 3 D: 3