ЕЛЕКТРÓННИЙ

рос. электронный англ. electronic пов’язаний із застосуванням властивостей електрона, заснований на їх використанні. eлектрóнна пóшта eлектрóнна таблиця

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЕЛЕМÉНТ →← ЕЛЕКТРÓННА ТАБЛИЦЯ

T: 0.153887477 M: 3 D: 3