ДОКУМЕНТÁЦІЯ

рос. документация англ. documentation 1. Сукупність документів, оформлених за єдиним правилом. 2.  Сукупність документів, що описує програмне забезпечення і порядок роботи з ним.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДОРÍЖКА →← ДОКУМÉНТ ЕЛЕКТРÓННИЙ

T: 0.123370557 M: 3 D: 3