ДОКУМÉНТ ЕЛЕКТРÓННИЙ

рос. д. электронный англ. electronic d. сукупність даних у пам’яті комп’ютера, які сприймаються користувачем за допомогою певних програмних і апаратних засобів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДОКУМЕНТÁЦІЯ →← ДОКУМÉНТ

T: 0.122573028 M: 3 D: 3