ДОКУМÉНТ

рос. документ англ. document матеріальний носій інформації, який містить оформлені в установленому порядку повідомлення і має юридичну чинність. докумéнт електрóнний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДОКУМÉНТ ЕЛЕКТРÓННИЙ →← ДИСТАНЦÍЙНИЙ

T: 0.129411053 M: 3 D: 3