ДОКУМÉНТ

рос. документ англ. document матеріальний носій інформації, який містить оформлені в установленому порядку повідомлення і має юридичну чинність. докумéнт електрóнний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.04627711 M: 1 D: 1