ДЕСКРИПТОР

рос. дескриптор англ. descriptor ключове слово або словосполучення, яке використовують для короткого позначення теми документа, що зберігається в базі даних інформаційно-пошукової системи.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДИСК →← ДЕКОДУВÁННЯ, ІНТЕРПРЕТУВАННЯ

T: 0.138824732 M: 3 D: 3