ДЕКОДУВÁННЯ, ІНТЕРПРЕТУВАННЯ

рос. декодировка, интерпретация англ. decoding –– розшифровування даних і команд у комп’ютерній системі з метою проведення над ними певних дій. Наприклад, у такий спосіб комп’ютер інтерпретуватиме команди для запускання процедури опрацювання.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДЕСКРИПТОР →← ДІЛЯНКА ПÁМ’ЯТІ

T: 0.131330674 M: 3 D: 3