ДІЛЯНКА

рос. участок англ. bucket частина оперативної чи зовнішньої пам’яті, яка може вміщувати кілька записів і яка адресується як одне ціле. ділянка пáм’яті

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДІЛЯНКА ПÁМ’ЯТІ →← ДÓСТУП САНКЦІОНÓВАНИЙ

T: 0.118071796 M: 3 D: 3